Moovers

חברת B-UP - מרכז יזמות יוניסטרים חדרה

אפליקציה המאפשרת השוואת מחירים בין חברות הובלה שונות לפי קריטריונים שונים כגון: מחיר, סוג המוצר שמובל, מיקום ההובלה וכד'. בנוסף, מוברס היא האפליקציה הראשונה מסוגה בעולם ההובלות המשתמשת בכלכלה שיתופית, ומאפשרת לאנשים פרטיים בעלי רכבים מסחריים (כגון טנדר, מכונית מסחרית, ומשאיות) להציע עצמם כמובילים פרטיים הגובים מחיר מופחת ממחיר השוק. בכך, יזכו המובילים בהכנסה קלה ונוספת, וכן תהווה פיתרון זול וזמין לאנשים הזקוקים בעיקר להובלות קטנות לחפצים/רהיטים בודדים. האפליקציה תהיה חינמית להורדה למשתמשים ולמובילים כאחד