Doclock

חברת Targeteen- מרכז יזמות יוניסטרים עכו

שעון המאחסן תרופות והמאפשר תזכורת אישית למשתמש על נטילת הרתופה. כולל שבב NFC  המאפשר סריקה של הגליון הרפואי בכל רגע נתון ונגישות למידע חשוב.