דף הביתתרומה באשראי

תרומה באשראי

לתרומה של 100 ש"ח-  לחצו כאן

For 100 NIS donation- Press Here

לתרומה של 250 ש"ח- לחצו כאן

For a 250 NIS donation- Press Here

לתרומה של 500 ש"ח- לחצו כאן

For a 500 NIS donation- Press Here

לתרומה של 750 ש"ח- לחצו כאן

For a 750 NIS donation- Press Here

לתרומה של 1,000 ש"ח- לחצו כאן

For a 1,000 NIS donation- Press Here

לתרומה של 2,000 ש"ח- לחצו כאן

For a 2,500 NIS donation- Press Here