דף הביתשקיפות

שקיפות

עמותת יוניסטרים מנוהלת עפ"י מודל עסקי ובהתאם לאמות המידה הגבוהות ביותר, מבוקרת ע"י ועד מנהל בו יושבים אנשי עסקים בכירים, והן ע"י משרד רואה חשבון מוביל.

יוניסטרים מחזיקה באישור ניהול תקין מאת רשם העמותות, באישור עפ"י סעיף 46 של מס הכנסה לעניין תרומות לעמותה ובתו האפקטיביות מ"מידות".