מרכז יזמות יוניסטרים אבו קרינאת

מרכז יוניסטרים אבו קרינאת
/
abukrinat@unistream.co.il

מרכז אבו קרינאת הוקם בשנת 2018 בתמיכה של הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב " אבו קרינאת זה ישוב בדואי בנגב שנמצא בתחומי מועצת נווה המדבר" מרכז יושב באמצע המדבר הדרומי עשרות חניכים מגיעים למרכז מכפרים בלתי מוכרים ונהנים מהפעוליות שלנו

מנהלת המרכז: אנואר אבו גאמע