Start Up Now

תכנית שנתית בשותפות אסטרטגית עם הרשות החדשנות המנגישה את עולם היזמות לבני נוער בכל רחבי הארץ, במהלכה נחשפים המשתתפים לעולם העסקי ומתנסים בהקמת חברת סטארט אפ בתמיכה של מנטורים ומלווים עסקיים בכירים. התכנית פותחת צוהר לעולם היזמות ומעניקה כלים מעשיים, לצד ידע תיאורטי, במטרה לאפשר למשתתפים להשתלב בהם

תכנית שנתית בשותפות אסטרטגית עם רשות החדשנות במהלכה נחשפים המשתתפים לעולם העסקי ומתנסים בהקמת חברת סטארט אפ בתמיכה של מנטורים ומלווים עסקיים בכירים. התכנית פותחת צוהר לעולם היזמות ומעניקה כלים מעשיים, לצד ידע תיאורטי, במטרה לאפשר למשתתפים להשתלב בו.

מטרת התכנית הינה הנגשת ה-Start Up Nation למגוון אוכלוסיות הרחוקות ממעגל ההצלחה הישראלי, ובכך יצירת מוביליות חברתית כלכלית נדירה במטרה לשנות את המציאות הישראלית.

 

 

  

יזמות עסקית

יזמות עסקית

טכנולוגיה

טכנולוגיה

מנהיגות

מנהיגות